Πρόεδρος Ιερέας Κωνσταντίνος Κρυπωτός
Αντιπρόεδρος Χρυσάνθη Γεώργα
Ταμειας Ευαγγελία Χαραμή
Γραμματέας πρεσβυτέρα Αμαλία Κορίνη
Μέλος Βασίλειος Δελαστίκ

footer
  • Τετάρτη 17 Ιανουαρίου

    Αντωνίου του Μεγάλου, Αχιλλά οσίου, Γεωργίου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ