Πρόεδρος Ιερέας Κωνσταντίνος Κρυπωτός
Αντιπρόεδρος Χρυσάνθη Γεώργα
Ταμειας Ευαγγελία Χαραμή
Γραμματέας πρεσβυτέρα Αμαλία Κορίνη
Μέλος Βασίλειος Δελαστίκ

footer
  • Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

    Ευφροσύνης οσίας και Τάττης μαρτ.

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ