Πρόεδρος Ιερέας Κωνσταντίνος Κρυπωτός
Αντιπρόεδρος Χρυσάνθη Γεώργα
Ταμειας Ευαγγελία Χαραμή
Γραμματέας πρεσβυτέρα Αμαλία Κορίνη
Μέλος Βασίλειος Δελαστίκ

footer
  • Τρίτη 20 Μαρτίου

    Των Αγίου Σάββα αναιρεθέντων πατέρων

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ