• Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥ
  Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥ
 • Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (μεταγλωττισμένο)
  Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (μεταγλωττισμένο)
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 • Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
  Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
 • Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ για παιδιά
  Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ για παιδιά
 • ΤΡΕΙΣ ΕΣΕΙΣ, ΤΡΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
  ΤΡΕΙΣ ΕΣΕΙΣ, ΤΡΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ "Ψυχοφελείς ιστορίες & παραβολές"
 • Το πουκάμισο
  Το πουκάμισο
 • Ψυχωφελείς ιστορίες και παραβολές 2
  Ψυχωφελείς ιστορίες και παραβολές 2
 • Το κανδηλάκι
  Το κανδηλάκι
 • Το Παρεκκλήσι του Αγγέλου (ρώσικη ταινία)
  Το Παρεκκλήσι του Αγγέλου (ρώσικη ταινία)
                   
                   
Παρασκευή
26 Απριλίου

Μεγάλη Παρασκευή, Άγια Πάθη,
Βασιλέως ιερομάρτυρος επισκόπου Αμασείας, Γλαφύρας

1821
Η Σάμος ολόκληρη επαναστατεί υπό τον ικανότατο Γ. Λογοθέτη.
1825
Ο Ιμπραήμ με 11.000 πεζούς και 800 ιππείς κυριεύει την Σφακτηρία.
1868
Ρεθυμνιώτες επαναστάτες νικούν τους Τούρκους του Μεχμέτ πασά στο χωριό Πρασές Ρεθύμνου.
1886
Αποκλείονται τα Ελληνικά παράλια από τους στόλους Αγγλίας και Ρωσίας.
1897
Ισχυρές τουρκικές δυνάμεις, υπό τον Ετέμ πασά, νικούν τις Ελληνικές δυνάμεις και καταλαμβάνουν το Βελεστίνο.
1915
Υπογράφεται στο Λονδίνο μυστική συνθήκη μεταξύ των Δυνάμεων της Τριπλής Συνεννοήσεως (Entente) και της Ιταλίας.
1941
Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τον Μαραθώνα και την Πάτρα.
Agioi1

Ἅγιος Βασιλέας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀμασείας (26 Απριλίου)

15 Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βασιλεύς ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Λικινίου (307 – 323 μ.Χ.) καί ἦταν Ἐπίσκοπος τῆς Ἀμασείας τοῦ Πόντου. Ὁ Ἐπίσκοπος Βασιλεύς διακρινόταν γιά τόν ζῆλο του ὑπέρ τῆς πίστεως καί τήν ἀκοίμητη δραστηριότητα στήν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων του. Ἐπειδή παντοῦ ὑπῆρχαν καί πλάνες καί κίνδυνοι, ἔσπευδε παντοῦ καί ὁ ἴδιος κηρύττοντας, συμβουλεύοντας, παρηγορώντας, ἐνισχύοντας, στηρίζοντας, ἐλκύοντας, πυκνώνοντας καί ἐγκαρδιώνοντας τίς Χριστιανικές τάξεις καί ἀναδεικνύοντας αὐτές ὅσο τό δυνατόν ἰσχυρότερες πνευματικά ἔναντι τοῦ εἰδωλολατρικοῦ κόσμου.
Γι’ αὐτόν τόν λόγο οἱ ἱερεῖς καί οἱ ἄρχοντες τῶν εἰδωλολατρῶν, ἔτρεφαν ἐναντίον του σφοδρή ἔχθρα. Καί ὅταν ὁ Λικίνιος, τό ἔτος 322 μ.Χ., προέβη στά δυσμενή καί διωκτικά μέτρα ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, κατήγγειλαν πρός αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο Ἀμασείας, Βασιλέα.
Ἕνα ἰδιαίτερο περιστατικό κορύφωσε τήν ὀργή τοῦ Λικινίου ἐναντίον τοῦ Ἐπισκόπου Βασιλέως. Κοντά στήν αὐτοκράτειρα Κωνσταντία διέμενε ἄλλοτε ὡς ἀκόλουθος μία νεαρή καί ὡραιότατη κόρη, πού ὀνομαζόταν Γλαφύρα. Ἐξαιτίας τῆς ὀμορφιᾶς της ὁ Λικίνιος ἀνεφλέγη ἀπό ἁμαρτωλό πάθος, ὡς δοῦλος σαρκικῶν παθῶν, καθώς ἦταν. Ἡ κόρη ἀντιλήφθηκε τόν κίνδυνο πού ἀπειλοῦσε τήν τιμή της. Ὡς γνήσια Χριστιανή ὅμως δέν δελεάσθηκε καθόλου ἀπό τό βασιλικό ἔρωτα, ἀλλά ἔφριξε καί ζήτησε τήν σωτηρία της στήν φυγή. Ἐνδύθηκε λοιπόν μέ ἀνδρικά ροῦχα καί κάποια νύχτα, βοηθούμενη ἀπό τήν βασίλισσα πού ἔμαθε ὅσα συμβαίνουν, ἄφησε τήν Κωνσταντινούπολη καί ἔφθασε στήν Ἀμάσεια, ὅπου παρουσιάσθηκε στόν Ἐπίσκοπο Βασιλέα καί ζήτησε τήν ἠθική του προστασία.
Ὁ Ἐπίσκοπος ἐπαίνεσε τήν γνήσια εὐσέβεια καί τήν ἀδούλωτη σύνεση τῆς νέας, τήν τοποθέτησε δέ κοντά σέ ἡλικιωμένη Χριστιανή γυναίκα πού ἦταν ἐντελῶς ἀφοσιωμένη στήν ὑπηρεσία τοῦ Χριστοῦ καί βοηθοῦσε σημαντικότατα τόν Ἐπίσκοπο στό ἔργο τῶν γυναικῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Γλαφύρα ἐξέφρασε τήν βαθιά εὐγνωμοσύνη της καί χάρηκε ἰδιαίτερα πού τῆς δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ἀσχοληθεῖ καί αὐτή μέ θεάρεστες ἀσχολίες. Βοηθοῦσε λοιπόν στήν κατήχηση γυναικῶν καί νεαρῶν κοριτσιῶν, πού ἤθελαν νά ἀσπασθοῦν τήν χριστιανική πίστη καί νά γίνουν μέλη τῆς Ἐκκλησίας, εὐεργετοῦσε φτωχά καί ὀρφανά παιδιά καί ἐπιπλέον κατέβαλε ὅλη τή δαπάνη πού προϋπολογίσθηκε γιά τήν οἰκοδομή Χριστιανικοῦ ναοῦ στήν Ἀμάσεια.

Ἁγία Γλαφυρή (26 Απριλίου)

7 Ἁγία Γλαφυρή, ὅπως ἀναφέρεται καί στόν βίο τοῦ Ἁγίου Βασιλέως, Ἐπισκόπου Ἀμασείας, ἦταν δούλη τῆς βασίλισσας Κωνσταντίας, συζύγου τοῦ Λικινίου. Ἡ Κωνσταντία, γιά νά ἐλευθερώσει τήν Ἁγία ἀπό τίς ἐρωτικές διαθέσεις τοῦ Λικινίου, τήν ἀπομάκρυνε στήν Ἀνατολή, ἀφοῦ τήν ἐφοδίασε μέ πολλά χρήματα. Ἡ Ἁγία Γλαφυρή κατέφυγε στήν Ἀμάσεια καί στόν Ἅγιο Ἐπίσκοπο αὐτῆς Βασιλέα, όπου κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ὁσία Ἰούστα (26 Απριλίου)

7 Ὁσία Ἰούστα, ἀφοῦ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἅγιος Λέων Ἐπίσκοπος Σάμου (26 Απριλίου)

15 Ἅγιος Λέων ἔζησε κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. Ὅπως περιγράφεται στό Συναξάρι του ἦταν ἁπλούς, εὐσεβής, ταπεινός, φιλάνθρωπος, ὑπερασπιστής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καί παραδόσεως, διδάσκαλος τῆς εὐσέβειας. Γνωρίζουμε ὅτι ἀρχικά ἡ μνήμη του ἑορταζόταν στίς 29 Ἀπριλίου. Σήμερα ὅμως τιμᾶται ἀπό τήν τοπική Ἐκκλησία τῆς Σάμου, τῆς ὁποίας θεωρεῖται Ἐπίσκοπος, στίς 26 Ἀπριλίου. Καί σέ αὐτόν τόν θαυματουργό Ἅγιο ἡ διάκριση τῆς μοναστικῆς μορφῆς του συνυπάρχει μέ τήν ἐπισκοπική ἁγιότητα.
Ὁ Ἅγιος Λέων κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Πέρμ (26 Απριλίου)

15 Ἅγιος Στέφανος, Φωτιστής τῆς πόλεως Πέρμ καί Ἀπόστολος τῶν Ζυριανῶν, γεννήθηκε τό ἔτος 1345 στήν πόλη Οὔστιουγκ τῆς ἐπαρχίας Βολογκντά τῆς Ρωσίας ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ ἱερέως Συμεών καί τῆς Μαρίας. Στήν διάπλαση τοῦ χαρακτήρα του, ἐπηρεάστηκε πάρα πολύ ἀπό τήν εὐσεβή μητέρα του. Προικισμένος μέ πολλές δυνατότητες εἶχε ἤδη δείξει ἕνα ἀσυνήθιστο ζῆλο γιά τόν λειτουργικό βίο τῆς Ἐκκλησίας. Μέσα σέ σύντομο χρονικό διάστημα εἶχε μάθει νά διαβάζει τά ἱερά βιβλία καί βοηθοῦσε τόν πατέρα του στό ναό κατά τήν διάρκεια τῶν Ἀκολουθιῶν, ἐκτελώντας χρέη κανονάρχου καί ἀναγνώστου.
Ὁ νεαρός Στέφανος ἐκάρη μοναχός στή μονή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, στό Ροστώβ. Τό μοναστήρι ἦταν διάσημο γιά τήν περίφημη βιβλιοθήκη του. Ἐπειδή ὁ Ἅγιος Στέφανος θέλησε νά μελετήσει τούς Πατέρες στήν αὐθεντική τούς γλῶσσα, σπούδασε τά Ἑλληνικά.
Κατά τήν περίοδο τῆς νεότητάς του, ὅταν βοηθοῦσε τόν ἱερέα πατέρα του στήν ἐκκλησία, πολύ συχνά συνομιλοῦσε μέ τούς Ζυριανούς. Τώρα πιά, ἔχοντας ἐντρυφήσει στήν πλούσια παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Στέφανος φλεγόταν ἀπό τήν ἐπιθυμία νά κηρύξει στούς Ζυριανούς τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.
Γιά νά ἐπιτύχει τόν φωτισμό τῶν Ζυριανῶν σχεδίασε ἕνα ἀλφάβητο ἀπό τήν γλῶσσα τους καί μετέφρασε μερικά ἀπό τά ἐκκλησιαστικά βιβλία. Γι’ αὐτή τήν σπουδαία πολιτιστική, ἱεραποστολική καί θεολογική ἐργασία ὁ Ἐπίσκοπος Ροστώβ Ἀρσένιος (1374 – 1380) τόν χειροτόνησε διάκονο.
Ἔχοντας ἑτοιμασθεῖ γιά ἱεραποστολική δραστηριότητα, μετά ἀπό παραμονή δεκατριῶν ἐτῶν μέσα στό μοναστήρι, ὁ Ἅγιος Στέφανος ταξίδεψε στή Μόσχα, τό ἔτος 1379, γιά νά δεῖ τόν Ἐπίσκοπο Κολόμνας Γεράσιμο, ὁ ὁποῖος τότε προΐστατο τῆς διοικήσεως στή μητροπολιτική περιφέρεια. Ὁ Ἅγιος τόν ἱκέτευσε: «Εὐλόγησέ με, Γέροντα, γιά νά πάω σέ μία εἰδωλολατρική χώρα, τό Πέρμ. Θέλω νά διδάξω τήν Ἁγία Πίστη στούς ἄπιστους ἀνθρώπους. Ἔχω ἀποφασίσει εἴτε νά τούς ὁδηγήσω στόν Χριστό, εἴτε νά θυσιάσω τήν ζωή μου γι’ αὐτούς καί τόν Κύριο». Ὁ Ἐπίσκοπος μέ χαρά τόν εὐλόγησε καί τόν χειροτόνησε Πρεσβύτερο. Τοῦ πρόσφερε μάλιστα ἕνα ἀντιμήνσιο, Ἅγιο Μύρο καί λειτουργικά βιβλία, ἐνῷ ὁ μεγάλος πρίγκιπας Δημήτριος τοῦ ἔδωσε ἕνα ἔγγραφο γιά ἀσφαλή διάβαση.

Programma1

Nisteiodromio1

21 Απριλίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
 
22 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
23 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
24 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
25 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
26 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
27 Απριλίου 2019
Νηστεία
 
diax right

7 Ἁγία Ἀργυρή ἐγεννήθηκε, τό 1688 στήν Προύσσα τῆς Βιθυνίας, ἀπό ἐνάρετους καί εὐλαβεῖς γονεῖς, τόν Γεώργιο καί τήν Σωσάννα. Κοντά στό σπίτι τῆς Ἀργυρῆς, κατά κακή τύχη βρισκόταν τό σπίτι κάποιου ἀλλόθρησκου προύχοντα, τοῦ ὁποίου ὁ υἱός μόλις εἶδε τήν Ἀργυρή, τόσο θαμπώθηκε άπό τήν ὀμορφιά της, ὥστε θέλησε να δημιουργήσει μαζί της σχέσεις ἐρωτικές καί νά τήν κάνει νά ἀλλαξοπιστήσει.
Μία ἡμέρα, συναντᾶ τήν Ἀργυρή στό δρόμο καί τῆς ἀποκαλύπτει τά αἰσθήματά του, ἀλλά ἡ Ἀργυρή ἀτάραχη καί σταθερή ἀπομακρύνθηκε ἀπό αὐτόν, πρᾶγμα πού τόν ἔκανε ἔξω φρενῶν καί δυνάμωσε τό πάθος του. Ὁπότε ἄρχισε νά ἐνοχλεῖ καί τούς γονεῖς της, ἀπειλώντας τους μέ τήν ζωή τῆς κόρης τους, ἂν δέν ἀλλαξοπιστήσει. Ἡ Ἀργυρή τότε ἀναφέρει στούς γονεῖς της τά τρέχοντα, ὁπότε οἱ δύστυχοι τρομοκρατημένοι, ἀποφασίζουν νά τήν παντρέψουν μέ ἕναν Χριστιανό νέο, γιά νά γλυτώσουν ἀπό τίς κακές ἐπιθυμίες καί τίς πιέσεις τοῦ ἀλλόθρησκου.

Πράγματι, σέ ἡλικία δέκα ἑπτά ἐτῶν, μετά ἀπό λίγες ἡμέρες, ὁδηγεῖται νύμφη ὡραιοτάτη στήν ἐκκλησία γιά νά παντρευτεῖ ὀρθόδοξο νέο συγχωριανό της. Ἀλλά ὅμως ὁ γάμος τῆς Ἀργυρῆς δέν ἔσβησε τό πάθος τοῦ ἀλλόθρησκου. Καί ὅταν μετά ἀπό δέκα πέντε ἡμέρες ἡ νεόνυμφος ὁδηγεῖται ἀπό τό σύζυγό της στήν ἐκκλησία, κατά τό ἔθιμο, γιά νά γίνει παράκληση, ἐμφανίζεται μπροστά της ὁ υἱός τοῦ προύχοντα μαζί μέ εἴκοσι ἄλλους ἀλλόθρησκους νέους κακῆς διαγωγῆς, καί ἁρπάζουν τή νύμφη ἀπό τό μέσον τῶν γονέων καί τῶν συγγενῶν της καί τοῦ συζύγου της. Ἡ Ἀργυρή ἀντί νά βρεθεῖ στήν ἐκκλησία βρίσκεται στό δικαστήριο μέ τή νυμφική της ἐνδυμασία καί μέ μία ἀναφορά ἐναντίον της, πού ἔγραφε ὅτι ἡ Ἀργυρή θυγατἐρα τοῦ Γεωργίου καί τῆς Σωσάννας, εἶχε ὑποσχεθεῖ στόν υἱό τοῦ προύχοντα ὅτι θά ἀλλαξοπιστήσει.
Ὁ κριτής, πού ἦταν καί ὁ πατέρας τοῦ ἀλλοθρήσκου, καταδικάζει τήν Ἀργυρή νά ἀλλαξοπιστήσει καί νά παντρευτεῖ τόν υἱό του. Ἡ Ἀργυρή ἐστάθηκε μπροστά στήν ἀπόφαση τοῦ κριτοῦ ἀμετάπεισθη, ἀλύγιστη καί ἄφοβη. Ὁργισμένος ὁ δικαστής διέταξε νά τή δέσουν καί νά τή φυλακίσουν.
Οἱ δύστυχοι γονεῖς μή μπορώντας νά παρηγορηθοῦν ἀπό τή στέρηση τῆς μονάκριβης θυγατρός τους, ἔσπευσαν μέσῳ τοῦ Μητροπολίτου Προύσσης νά εἰδοποιήσουν τόν Πατριάρχη στήν Κωνσταντινούπολη. Μετέβηκαν καί οἱ ἴδιοι μέ τόν ἀντιπρόσωπο τοῦ Μητροπολίτου νά διαμαρτυρηθοῦν στήν τουρκική κυβέρνηση, ἀλλά τό μόνο πού κατάφεραν ἦταν νά μεταφερθεῖ ἀπό τή φυλακή ἡ Ἀργυρή σέ δωμάτιο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ κριτοῦ, μέχρις ὅτου δικασθεῖ σέ ἀνώτατο δικαστήριο στήν Κωνσταντινούπολη.
Τήν ἐπαύριο, ἀδύνατη καί ταλαιπωρημένη, ἡ Ἀργυρή ὁδηγεῖται στίς φυλακές τῆς Κωνσταντινουπόλεως μέχρις ὅτου ὁρισθεῖ ἡ δίκη. Δύο χρόνια ὁ σύζυγος καί οἱ γονεῖς της ἀγωνίζονται νά ὁρισθεῖ ἡ ἡμέρα τῆς δίκης. Τέλος, ὁδηγεῖται στό δικαστήριο, ἀλλά ἡ ἀπόφαση εἶναι ἡ ἴδια μέ τοῦ κριτοῦ τῆς Προύσσης, πού ἔλεγε: «Ἡ Χριστιανή Ἀργυρή ἢ θά ἀλλαξοπιστήσει νά παντρευθεῖ τόν υἱό τοῦ προύχοντα ἢ θά καταδικασθεῖ σέ ἰσόβια δεσμά.
Καί πάλι ὁ ἐρωτομανής ἀλλόθρησκος ὁργισμένος μέ τήν ἀλύγιστη στάση τῆς Ἀργυρῆς κατόρθωσε ὥστε νά τήν ἁλυσοδέσουν καί νά τήν ὁδηγήσουν στή φυλακή.
Ἡ ἀκλόνητη καί ἀληθινή πίστη πρός τό Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστό δέν ὑποχωρεῖ οὔτε μπροστά στό φοβερώτατο θάνατο.
Ἔτσι καταδικάσθηκε ἡ Ἀργυρή νά σαπίζει στή φυλακή, δεμένη μέ ἁλυσίδες, ἀνάμεσα σέ αἰσχρές καί ἀνήθικες γυναῖκες, πού τίς διέταξαν νά βασανίζουν τήν Ἀργυρή, ἡμέρα καί νύκτα, γιά νά τήν ἀναγκάσουν νά ἀλλαξοπιστήσει. Κάθε ἡμέρα τή βασάνιζαν μέ σκληρούς ραβδισμούς, σκληραγωγίες καί νηστεῖες.
Ἡ δύστυχη μητέρα της, Σωσάννα, μή ἀντέχοντας τά βασανιστήρια τῆς ἀγαπημένης της μοναχοκόρης μετά δύο χρόνια πέθανε καί αὐτή μέσα στή φυλακή.
Τά βάσανα, οἱ ραβδισμοί, οἱ ἀγρυπνίες καί οἱ νηστεῖες ἀδυνάτιζαν καί ἔφθειραν σιγά - σιγά τήν Ἀργυρή. Τέλος, ἀφοῦ κατάλαβε ὅτι τό τέλος ἐπλησίαζε, θέλησε νά ἐκτελέσει τό τελευταῖο καθῆκόν της πρός τόν προσφιλῆ Σωτῆρα Ἰησοῦ Χριστό, νά κοινωνήσει τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, πρᾶγμα ὅμως πολύ δύσκολο μέσα στή φυλακή. Ἀλλά ἡ Θεία Χάρις τῆς ὑπέδειξε τόν τρόπο.
Μέσα στή φυλακή ἦταν κλεισμένος ἕνας γέρος γιά χρέη στό κράτος, καί ἐπειδή ἦταν μέσα πολλά χρόνια καί ὅλοι τόν ἐγνώριζαν, τόν ἄφηναν πότε – πότε νά κινεῖται περισσότερο ἐλεύθερα. Αὐτόν κρυφά κατόρθωσε νά φωνάξει ἡ Ἀργυρή καί νά τοῦ ἐμπιστευθεῖ τή θέλησή της. Καί αὐτός βρῆκε τόν προϊστάμενο τῆς ἐκκλησίας τῆς φυλακῆς, καί τοῦ ἀνέφερε τήν ἐπιθυμία τῆς Ἀργυρῆς. Ὁ προϊστάμενος, ὅπως ἐσυνηθίζετο τότε σέ τέτοιες περιστάσεις, ἔβαλε μέσα σέ μία σταφίδα τά Ἄχραντα Μυστήρια καί ὁ γέροντας τά μετέφερε μέ σεβασμό στό βάθος τῆς φυλακῆς ὅπου ἐβρισκόταν ἁλυσοδεμένη ἡ Ἀργυρή. Ἐκείνη, ἀφοῦ πρῶτα ἐπροσευχήθηκε, ἐκοινώνησε καί μετά ἀπό 24 ὧρες παρέδωσε τήν ἁγία της ψυχή στά χέρια τοῦ Πλάστη καί Θεοῦ της μετά ἀπό 16 χρόνων φρικτά μαρτύρια. Ἡ Ἀργυρή τήν 5 Ἀπριλίου 1721 ἐνταφιάζεται κατά τήν ἐπιθυμία της σέ μία ἄκρη στόν περίβολο τοῦ Ναοῦ τῆς Ὁσιομάρτυρος Ἁγίας Παρασκευῆς στό Χάσκιοϊ (Πικρίδιο), πού ἦταν τότε νεκροταφεῖο.
Ὁ γέροντας πού τήν ἐκοινώνησε, τήν ἀκολουθεῖ ἔως τόν ἐνταφιασμό της καί θέτει πάνω στόν τάφο της ἕνα κιονίσκο μέ ἕνα σταυρό χαραγμένο ἐπάνω.
Πολύς κόσμος πού ἐγνώριζε τά βάσανα πού ὑπέφερε ἐπί τόσα χρόνια ἡ Ἀργυρή, ζήτησε να γίνει ἀνακομιδή τῶν λειψάνων της. Κατά τήν τελετή τῆς ἀνακομιδής στίς 30 Ἀπριλίου 1725, τή βρῆκαν ὁλόσωμη νά εὐωδιάζει. Ἀμέσως εἰδοποίησαν τόν Πατριάρχη Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἐρεύνησε αὐτοπροσώπως καί εἶδε μέ τά μάτια του τό θαῦμα, ἐλειτούργησε μέ ὅλη τήν Ἱερά Σύνοδο καί διέταξε νά θέσουν τό Ἄγιο Λείψανό της σέ ἰδιαίτερη λάρνακα.
Ἰδού τί γράφει καί ὁ Πατριάρχης: «Ὢ, τῶν θαυμασίων σου Χριστέ. Ἀφοῦ ἀνοίξαμε τόν τάφον εἶδαμε τό ἅγιο αὐτῆς σκῆνος σῶο καί ἄφθορο, νά ἀναβλύζει θαυμασίαν εὐωδίαν καί νά κάνει σέ ὅλους θαύματα».
Ενδεικτικά ἀναφέρουμε το ἑξής: Κατά τήν ἡμέρα τῆς μνήμης της, ὁπότε ἀπό παντοῦ ἐφθαναν πλήθη Χριστιανῶν, ἦρθε καί μία Χριστιανή εὐλαβής μέχρι φανατισμοῦ, πού ἀφοῦ προσκύνησε, θέλησε νά λάβει ἔνα δάκτυλο ἀπό τό χέρι τοῦ λειψάνου, τό ὁποῖο καί ἔκαμε. Τότε, τήν ἴδια στιγμή, θαμπώνουν τά μάτια της, δέ βλέπει τίποτε καί μήτε μπορεῖ νά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τή λάρνακα. Ὁμολογεῖ σέ ὅλους τήν ἁμαρτία της, ζητεῖ συγχώρεση καί ἐπιστρέφει τό ἱερό δάκτυλο πού εἶχε κόψει. Ἔμεινε 40 ἡμέρες κοντά στήν ἁγία λάρνακα μέ νηστεῖες καί προσευχές γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἀπό τήν ἀσθένειά της, πρᾶγμα πού ἔγινε. Τό ἴδιο ἔπαθε καί ἄλλη γυναίκα πού θέλησε νά ἀποσπάσει μία τρίχα ἀπό τά μαλλιά τῆς Ἁγίας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τυράννους κατῄσχυνας ἐν τοῖς βασάνοις σεμνή, δειχθεῖσα πολύαθλε, ὥσπερ ἀδάμας στερρός, Χριστοῦ μάρτυς ἔνδοξε, ἔδειξας ἐναθλοῦσα πρός τόν Χριστόν τόν Σωτῆρα, ἔρωτά τε καί ζῆλον καί ἀκόρεστον πόθον, δι’ ὅ σε, Ἀργυρή, αὐτός ἀξίως ἐδόξασε.

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 116 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εμφανίσεις Άρθρων
1096043

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ