16ρώην εἰδωλολάτρισσα, ἡ ὁποία, ἀπό τά θαύματα καί τό μαρτύριο τοῦ γιοῦ της, ἐπέστρεψε στόν Χριστό καί μαρτύρησε, θανατωθείσα διά ξίφους.

footer
  • Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου

    Λέοντος Ρώμης, Αγαπητού


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ