• Θεαρχίω νεύματι, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Αγιορείτες Πατέρες, Ι.Μ. Ιβήρων 2002
  Θεαρχίω νεύματι, Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Αγιορείτες Πατέρες, Ι.Μ. Ιβήρων 2002
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)
  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ (μεταγλωττισμένο)
 • Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ (μεταγλωττισμένο)
  Ο ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟΥ (μεταγλωττισμένο)
 • "Ο Μωυσής, ο πρίγκιπας του Νείλου", κινούμενα σχεδία, παιδικά ορθόδοξα.
 • Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
  Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
 • Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥ
  Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥ
 • Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (μεταγλωττισμένο)
  Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (μεταγλωττισμένο)
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
 • Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
  Όσιος Γεράσιμος ο Ιορδανίτης
 • Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ για παιδιά
  Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ για παιδιά
 • ΤΡΕΙΣ ΕΣΕΙΣ, ΤΡΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
  ΤΡΕΙΣ ΕΣΕΙΣ, ΤΡΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ "Ψυχοφελείς ιστορίες & παραβολές"
 • Το πουκάμισο
  Το πουκάμισο
 • Ψυχωφελείς ιστορίες και παραβολές 2
  Ψυχωφελείς ιστορίες και παραβολές 2
 • Το κανδηλάκι
  Το κανδηλάκι
 • Το Παρεκκλήσι του Αγγέλου (ρώσικη ταινία)
  Το Παρεκκλήσι του Αγγέλου (ρώσικη ταινία)
                   
                   
Τρίτη
20 Οκτωβρίου

Αρτεμίου μεγαλ., Γερασίμου Κεφαλληνίας, Ματρώνης οσίας

1821
Ο Άγγλος διοικητής των Ιονίων Νήσων καταδικάζει σε θάνατο Έλληνες πατριώτες και εκθέτει τα πτώματα των ηρώων στα όρνια.
1827
Ναυμαχία του Ναυαρίνου όπου οι Συμμαχικές Δυνάμεις καταναυμαχούν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο.
1912
Ο Ελληνικός Στρατός, μετά από σκληρό αγώνα, απελευθερώνει τα Γιαννιτσά, το Πλατύ και τη Σιάτιστα.
1944
Οι Βούλγαροι φεύγουν από τη Μακεδονία ενώ οι Γερμανοί εκκενώνουν την Καλαμπάκα και το Καστράκι.
Agioi1

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστής (18 Οκτωβρίου)

AgiosLoukas_Evagelistis10αταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Συρίας. Ἦταν γιατρός στό ἐπάγγελμα, ὅμως γνώριζε πολύ καλά τή ζωγραφική τέχνη. Μάλιστα σέ αὐτόν ἀποδίδονται οἱ πρῶτες εἰκόνες τῆς Θεοτόκου μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό βρέφος στήν ἀγκαλιά της, καθώς καί αὐτές τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου.
Στήν χριστιανική πίστη κατηχήθηκε ἀπό τόν Ἀπόστολο Παῦλο καί ἔκτοτε ἀφοσιώθηκε στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Περιόδευσε στή Δαλματία, Ἰταλία, Βοιωτία κ.ἄ.
Συνέγραψε τό τρίτο κατά σειρά Εὐαγγέλιο τῆς Καινῆς Διαθήκης, καθώς καί τίς πράξεις τῶν Ἀποστόλων. Ἀναπαύθηκε εἰρηνικά σέ ἡλικία 80 ἐτῶν.
Ἀργότερα ὁ γιός τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Κωνστάντιος διέταξε νά μεταφερθεῖ τό λείψανο τοῦ Εὐαγγελιστοῦ στήν Κωνσταντινούπολη καί νά τοποθετηθεῖ κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἱ. Ν. τῶν Ἀγ. Ἀποστόλων, μαζί μέ τά λείψανα τῶν Ἀποστόλων Ἀνδρέου καί Τιμοθέου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ἀκέστωρ σοφώτατος, ἱερομύστα Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θεοτόκου Μητρός, ἐδείχθης Ἀπόστολε· ἔγραψας μάκαρ λόγους, διά Πνεύματος θείου· ἔδωκας ἐννοῆσαι, συγκατάβασιν ἄκραν, Χριστοῦ τῆς παρουσίας· διό πρέσβευε σωθῆναι ἡμᾶς.

Κοvτάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμεροv.
Μαθητής γενόμενος τοῦ Θεοῦ Λόγου, σύν τῷ Παύλῳ ἅπασαν, ἐφωταγώγησας τήv γῆν, καί τήν ἀχλύν ἀπεδίωξας, τό θεῖον γράψας, Χριστοῦ Εὐαγγέλιον.

Μεγαλυνάριον.
Μακαρίζομέν σου τήν δεξιάν, Λουκᾶ θεηγόρε, δι’ ἧς ἔχομεν οἱ πιστοί, τάς τοῦ Θεοῦ Λόγου, διττάς ἁγίας πλάκας, καί τήν σεπτήν Εἰκόνα, τῆς Θεομήτορος.

Ὅσιος Ἰουλιανὸς ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ (18 Οκτωβρίου)

16αιδί φτωχῆς οἰκογένειας ὁ Ὅσιος Ἰουλιανός, ἔζησε τόν 4ο αἰώνα μ.Χ.
Ἂν καί ἀγράμματος, μέ τήν ζωντανή του εὐσέβεια εἶχε εὐλογηθεῖ ἀπό τή θεία χάρη, ὥστε νά ἀποκτήσει ἄφθονη πνευματική κατά Χριστόν φιλοσοφία τῆς ὀρθῆς πίστης, τῆς λεπτῆς διάκρισης καί τῆς καθαρῆς ζωῆς. Θαυμάσιος στήν ἐγκράτεια, τήν ὀλιγάρκεια, τή σωφροσύνη, τή διάγνωση ψυχικῶν νοσημάτων καί κινδύνων, τήν συνετή ὁδηγία καί στήν κατάλληλη συμβουλή.
Νέος ἀκόμα μοναχός, εἶχε γίνει πασίγνωστος γιά τήν σοφία καί τήν ἀρετή του. Καί στό ἀσκητήριό του, πού ἦταν στίς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη ποταμοῦ, ἔτρεχαν μορφωμένοι ἄνδρες γιά νά πάρουν τήν συμβουλή του καί νά ὠφεληθοῦν ἀπό τά λόγια του.
Πῆγε στό θεοβάδιστο ὄρος Σινά, ὅπου ἀσκήτεψε γιά ἀρκετό χρόνο. Στη συνέχεια, ἐπέστρεψε πάλι στό ἀσκητήριό του στίς ὄχθες τοῦ Εὐφράτη, καί εἵλκυσε πολλούς νέους μαθητές στήν ζωή τῆς γνήσιας μετάνοιας.
Στά χρόνια τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτη, ὁ Ὅσιος Ἰουλιανός στήριξε καί παρηγόρησε πολλές ψυχές. Ἡ φήμη του εἶχε ἐξαπλωθεῖ τόσο πολύ, ὥστε ὁ ἱερός Χρυσόστομος τόν ἐγκωμιάζει λέγοντας ὅτι τό ὄνομά του εἶναι λαμπρότερο ἀκόμα καί ἀπ’ αὐτό τῶν βασιλέων.
Ἔτσι ἅγια ἀφοῦ κύλησε ἡ ζωή του, παρέδωσε εἰρηνικά στόν Θεό τή μακάρια ψυχή του.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἅγιοι Γαβριὴλ καὶ Κυρμιδώλης οἱ Νεομάρτυρες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ (18 Οκτωβρίου)

15ἱ Ἅγιοι αὐτοί μαρτύρησαν στήν Αἴγυπτο στίς 18 Ὀκτωβρίου 1522. Καί οἱ δυό ἦταν νέοι, πολύ μορφωμένοι καί κατάγονταν ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς.
Συκοφαντήθηκαν στόν Ἐμίρη τῆς Αἰγύπτου Χάερ Μέκ, ὅτι ἔριχναν ἀπορρίμματα καί ἀκαθαρσίες σέ κάποιο Τούρκικο Τέμενος. Ὁδηγήθηκαν δεμένοι στό Διοικητήριο, ὅπου τούς ζητήθηκε νά δεχτοῦν τόν Ἰσλαμισμό γιά ν’ ἀποφύγουν τά βασανιστήρια. Ἐπειδή ὅμως αὐτοί ὁμολόγησαν σταθερά τόν Χριστό, παραδόθηκαν στόν κριτή. Ἀλλά καί ἐκεῖ ἔμειναν ἀκλόνητοι στήν πίστη τους, παρά τίς κολακεῖες, καί ὑπέστησαν φρικτά βασανιστήρια.
Ἔτσι καί οἱ δυό μαρτύρησαν στό 25ο ἔτος τῆς ἡλικίας τους. Ὁ μέν Κυρμιδώλης θανατώθηκε μέ μαχαίρια καί πέτρες, ὁ δέ Γαβριήλ μέ ἀποκεφαλισμό.
Τά μαρτυρικά τους λείψανα, τά ἔβαλαν οἱ Τοῦρκοι δυό φορές στή φωτιά, ἀποτεφρώθηκαν καί τά διασκόρπισαν. Διασώθηκαν μόνο αὐτά τῆς κάρας τοῦ μάρτυρα Γαβριήλ.
Ἀκολουθία αὐτῶν βρίσκεται στόν κώδικα 379 τῆς Πατριαρχικῆς βιβλιοθήκης τοῦ Καΐρου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Programma1

Nisteiodromio1
 
12 Οκτωβρίου 2020 
Επιτρέπονται όλες οι τροφές 
13 Οκτωβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές 
14 Οκτωβρίου 2020 
Νηστεία 
 
15 Οκτωβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές 
  
16 Οκτωβρίου 2020
Νηστεία

  
 17 Οκτωβρίου 2020
 Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Οκτωβρίου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές 
diax right

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 12 επισκέπτες και κανένα μέλος

Εμφανίσεις Άρθρων
1841492