Χαιρετισμός της ιστοσελίδας

pKonstantinosΜὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ὑποδεχόμαστε στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐνορίας μας. Εἶναι γεγονὸς ἀναντίρρητο πὼς τὸ διαδίκτυο σήμερα ἔχει κατακλύσει τὴν ζωή μας σὲ βαθμὸ μάλιστα ἐξαρτήσεως. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας ἐξαρτοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἐπικοινωνία, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ἐργασία, τὴν ὑγεία, τὴν ἐνημέρωση, τὴν ψυχαγωγία τους. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐξάρτηση ἐγείρει ὰν ὄχι ἀνησυχία, τοὐλάχιστον ἐρωτηματικά. Εἶναι ὅμως πλέον μιὰ πραγματικότητα στὴν ζωή μας τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ἐξοβελίσουμε, ὅμως μποροῦμε νὰ μεταμορφώσουμε καὶ ἀξιοποιήσουμε. Γι' αὐτὸ κὶ ἐμεῖς τὸ χρησιμοποιοῦμε ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἀποκόψουμε ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ἡ πραγματικὴ ζωὴ δὲν βρίσκεται μέσα σὲ μία ὀθόνη. Ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἐξαρτήσουμε ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ὁ πραγματικὰ ἐλεύθερος ἄνθρωπος τὴν ὕπαρξή του μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δημιουργό του τὴν ἐξαρτᾷ. Μέσῳ λοιπὸν τῆς ἱστορσελίδας μας αὐτῆς θὰ προσπαθήσουμε κὶ ἐμεῖς νὰ κηρύξουμε κυρίως στοὺς μακρὰν ἀδερφούς μας "Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον", ὅπως τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰ ἐνίσχυε μέσῳ τῶν ἐπιστολῶν του, χρησιμοποιώντας δηλαδὴ τὴν τεχνολογία τῆς ἐποχὴς του. Δὲν ἀξιώνουμε τίποτα καὶ δὲν ἐπιδιώκουμε τίποτα. Μόνον νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς ὠφελήσουμε ἕλκοντάς σας πρὸς τὸν Ἑλκόμενον πρὸς τὸ πάθος γιὰ τὴν σωτηρία μας διὰ πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου.


Εκτύπωση   Email